IMPERIUM. Пътешествието на една монета из Римската империя

Заглавие: IMPERIUM. Пътешествието на една монета из Римската империя
Автор: Алберто Анджела
Издател: Колибри 2014

Един от коментарите в Goodreads по отношение на „Пътешествието…“ гласеше приблизително, че ако учебниците по история се доближаваха до нея, нямаше да има проблеми с мотивацията на учениците. По този кратък начин идеално е синтезирано нивото на увлекателност на книгата – чудесно във всяко едно отношение – но пък само загатва за количеството информация, намиращо се в текста. А то е внушително, и предадено по чудесен и увлекателен начин.

А също и оригинален – както и заглавието загатва, това е историята, разбира се въображаема, на една току-що отсечена монета и пътешествието, което тя преживява из пределите на Римската империя. От монетарниците в Рим, през гарнизоните в Британия и Германия, от Медиоланум (днешен Милано) до Иберия, Картаген, Александрия, Сирия, Ефес и Атина, с отклонения извън империята чак до Индия и Месопотамия… Монетата преминава през ръцете и кесиите на всевъзможни хора, обитатели на империята, свободни от всевъзможни обществени слоеве и роби, и чрез тях рисува невероятна картина на живота, нравите и реалиите в империята по време на най-големия й възход – управлението на император Траян (98-117 от н. е.). Картината наистина е мащабна, виждаме множество аспекти, не малко от които непознати за масовия читател, а и дори и запознатите има какво да научат. Това последното го потвърждавам лично, имам претенциите да знам това-онова за римската история и цивилизация и все пак имаше много непознати и интересни неща и за мен.

Това е втора книга на Алберто Анджела в подобен стил – първата е „Един ден в Древен Рим“, пак издавана от Колибри, но настоящата е още по-интересна. Анджела е свършил чудесна работа по проучването и навлизането в детайлите до степен споменатите поименно хора да са в повечето случаи действително съществуващи такива, дори и известни само от надгробните си паметници. И всичките детайли и подробности – било то за конструкция на акведукти, пътища или сгради като цяло, за конните състезания в Циркус Максимус, за мраморните кариери и ваятели в Ефес, пограничните укрепления покрай Рейн и северната граница на Британия, социалното положение на жените в Милано или робите в градовете и още много други – не доскучават и за момент. А това е безспорно постижение.

Всъщност да пиша повече би означавало да го откарам на преразказ на книгата, а не си заслужава. Затова по-скоро бих я препоръчал на всеки, който има дори и бегъл интерес към темата. Сигурен съм, че всеки има какво ново да открие, и че няма да му доскучае. Рядко се срещат подобни четива.

This entry was posted in books, history, Древен Рим, експериментална археология и възстановки. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *