Военното дело (1660-1975)

Заглавие: Военното дело (1660-1975)
Автор: Проф. Джереми Блек
Издател: Рива, 2010

Подходих с огромни очаквания към тази солидна като обем (800 страници) книга, но сега, като я завърших, съм сякаш по-скоро разочарован. Може би проблемът е в очакванията, с които подходих, и които не се покриха напълно, но факт е, че не получих точно това, което очаквах, или поне не в достатъчни количества.

По същество – под заглавието “Военното дело (1660-1975)” са обединени три отделни публикации на професор Джереми Блек от Университета в Ексетър, а именно “European Warfare in a Global Context 1660-1815”, “Western Warfare 1775-1882” и “Warfare in the Western World 1882-1975”. Освен, че покриват плътно периодът от 1660 до 1975та, трите книги са близки и по стил и метод на изложение, в което се корени големият ми проблем с очакванията. Подведен от заглавието, очаквах по-скоро описание на тактическото и техническо развитие на военното дело, с акцент върху промени и иновации в тактика, въоръжение, различни родове войски – не че ги няма, напротив, има ги, но уви, на моменти са твърде бегло упоменати и не достатъчно изяснени, или пък стилът на описание е твърде тежък и неясен (което може да е от превода, но не мога да кажа със сигурност). Основната част от текста се състои от описание на конфликти – кратко, стегнато, с минимално количество детайли – състояли се през обхванатия период. Което всъщност не е лошо, тъкмо напротив, но проблемът е в липсата на детайли, както и твърде беглото описание на мотивите за конфликтите, където ги има. Резултатът е на моменти хаотично изреждане на сражения, като не винаги кой е победителят е описан достатъчно ясно. Най-големият проблем е в секциите за двете световни войни, и особено първата, където хаосът е най-голям. Всъщност, това не е непременно лошо, напротив – със събрани на едно място конфликти, с добро съдържание, книгата е не лош справочник за събитията и войните от обхванатия период. Който търси детайли обаче, ще трябва да търси другаде.

This entry was posted in books, history. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *