История на Балканите XIV-XX век

Заглавие: История на Балканите XIV-XX век
Автор: Жорж Кастелан
Издател: Хермес 2005

Заглавието мисля е красноречиво за какво става дума в книгата. Това е историята на държавите от Балканския полуостров от четиринадесети век, тоест от завладяването на полуострова от османците, до края на двадесети век. Самата книга е разделена на две части – първата обхваща периода от XIV век до към времето на Френската революция, втората – от началото на 19 век до към 1999та. Докато първата е интересна и спомага за разбиването на някой друг мит, то втората има някои проблеми.

Действително, в първата част съвсем спокойно повечето представи, които имаме за въпросния период, може да се сблъскат челно със съвсем различната и по-достоверна гледна точка, от колкото предаденото в родните учебници (които все още не могат да преодолеят смислено идеологическата закваска, с която са писани). Още там обаче проличават няколко неща, които лъсват във втората и е добре да се имат предвид. Авторът, Жорж Кастелан, е френски професор, който има публикувани самостоятелно написани книги на тема история на Румъния и история на Албания. От което следва, че представянията за тези две държави са най-подробни в книгата, следвани от Гърция и тези за държавите от бивша Югославия и най-накрая България. Особено частта за България след преврата от 9.09.44та е силно претупана и без навлизане в детайли, включително и след промените. Което, поне за мен като българин е разочароващо и само ми затвърждава мнението, че на запад хич не им пука за нас като народ и дори в историческия аспект не си дават много зор. Според Goodreads Кастелан има и книги, посветени на България, но винаги в съавторство с българин. Което само ме навежда на размисли до колко има роля в написването им, както и на доста по-лошите такива на тема до колко нашите историци изобщо си дават зор да разпространяват българската гледна точка и българските интереси извън границите на България. И отговорът, до който достигам, не е приятен. Между другото, частта с разпадането на бивша Югославия също не е достатъчно добре развита и водените там войни са само бегло скицирани.

Извън това, останалата част от книгата все пак си заслужава вниманието, но определено останах със смесени чувства. Сякаш очаквах повече, особено що се отнася до външен поглед върху родните дивотии. Такъв обаче нямаше.

This entry was posted in books, history, българска история. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *